Het raadhuisplein van het gemeentehuis Zevenaar en bij het BAT terrein en de Turmac cultuurfabriek is ontworpen door Buro Ontwerp & Omgeving i.s.m. gemeente Zevenaar. Voor de bakken heeft WEST beplanting de prairiebeplanting ontworpen.


Info

  • Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar
  • Realisatie: 2022
  • Foto's: WEST beplanting