Onze werkwijze

Elke opdracht(gever) is uniek. Verschillende situaties vragen om een verschillende aanpak. Het is niet altijd nodig om alle stappen te doorlopen in het proces. Ook reeds aangelegde tuinen of straten hebben soms nood aan enkel een goed doordacht beplantingsplan.

Stappenplan

 • Inventarisatie
  Wij komen bij u langs om het project op locatie te bekijken en de wensen in kaart te brengen. Tijdens de kennismaking kunnen wij u adviseren over welke stappen bij u van toepassing zijn. Op basis hiervan maken wij een offerte voor de ontwerpkosten.
 • Schetsontwerp
  Na het verlenen van de opdracht schetsen wij onze ideeën uit. Deze bespreken wij met u, al dan niet op locatie. De schetsen worden toegelicht door middel van schetstekeningen en sfeerbeelden.
 • Definitief ontwerp 
  Wanneer de ideeën goed besproken zijn bewerken wij de schetsen naar een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp wordt digitaal afgeleverd met 1 fysiek exemplaar, met bijhorende sfeerbeelden, materialenkeuze en beplanting. Indien gewenst wordt hier ook de verlichting in meegenomen.
 • Beplantingsplan
  Wij gaan verder met de beplanting om het ontwerp maximaal te versterken. Dit plan is bepalend voor de sfeer van het ontwerp! De planten worden uitgekozen zodat ze het ontwerp versterken. Het beplantingsplan wordt gepresenteerd door middel van een uitgetekend plan met bijhorende plantencollage. Het uitvoeringsplan voor de beplanting en de plantenlijsten zijn inbegrepen in deze fase. (Deze fase kan ook de 1e stap van het proces zijn, wanneer bijvoorbeeld een project al ontworpen of aangelegd is).
 • Uitvoeringsplannen
  Bij het definitief maken van het ontwerp hebben wij de materialen bepaald. Wanneer een uitvoerende partij met de aanleg van uw groen begint is het raadzaam de detaillering goed uit te werken. Elektra, watervoorziening en terrasinrichting kunnen wij voor u tot in detail uitwerken. Het maken van verlichtingsplannen, sproeiplannen en uitwerken van terrasinrichting hoort ook tot onze expertise en kunnen op vraag voor u uitgewerkt worden.
 • Begeleiding
  Op vraag kunnen wij de uitvoerende partijen bijstaan in de aanleg. Dit kan op basis van werkelijk gemaakte uren of een vastgesteld bedrag. Onder begeleiding vallen o.a. lezingen over bepaalde beplantingsystemen of tijdens de aanleg door het beantwoorden van de vragen. Bij sommige beplantingen is het wenselijk dat wij deze persoonlijk komen uitzetten. Dit alles wordt met u vooraf besproken aan de hand van de wensen.
Bekijk onze projecten